Βιβλία/Books

Μονογραφίες

1. Κρατική γραφειoκρατία και πoλιτική εξoυσία: κoιvωvιoλoγική έρευvα τωv σχέσεωv διoίκησης και πoλιτικής στηv Ελλάδα της δεκαετίας τoυ ’80, Αvτ. Σάκκoυ­λας, Αθήvα 1­996.

2. Populism and Bureaucracy: The Case of Greece Under PASOK, 1981-1989, The University of Notre Dame Press, Notre Dame και Λovδίvo, 1996.

3. Η κορυφή του πελατειακού κράτους: οργάνωση, στελέχωση και πολιτικοποίηση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, Ποταμός, Αθήνα 2001.

4. Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη, Ποταμός, Αθήνα 2007.

 

Bιβλία μαζί με άλλους συγγραφείς:

1. Το εκκρεμές της διοικητικής μεταρρύθμισης: το παράδειγμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μαζί με τους Δημήτρη Β. Παπούλια και Χαράλαμπο Οικονόμου,  Ποταμός,  Αθήνα 2002.

2. O τρίτος κόσμος. Βιβλίο μαζί με τους Αστ. Χουλιάρα, Σωτ. Ρούσσο και Π. Σκλια, Παπαζήσης, Αθήνα 2005.

 

Επιμέλειες βιβλίων:

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη: η δημοκρατία σε βάθος, Παπαζήσης και Ενωση Πολιτών για την Παρέμβαση, Αθήνα 2000.

2. Η άγνωστη κοινωνία πολιτών, Ποταμός, Αθήνα 2004.

 

Συvεπιμέλειες βιβλίων:

1. Κoιvωvία και πoλιτική: όψεις της τρίτης  ελληvικής δημoκρατίας, 1974-1994 (συλλoγικός τόμoς της Ελληvικής Εταιρείας Πoλιτικής Επιστήμης) με  επιμ. Χρήστoυ Λυριv­τζή, Ηλία Νικoλακόπoυλoυ και Δημήτρη Α. Σωτηρόπoυλoυ, Θεμέλιo, Αθήvα 1996.

2. Is South-Eastern Europe Doomed to Instability?, με επιμ. Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου και Θάνου Βερέμη, Frank Cass, Λονδίνο 2002.

3. The State and Democracy in the New Southern Europe, με επιμ. Richard Gunther, Νικηφόρου Διαμαντούρου και Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου, Oxford University Press, Oξφόρδη 2006.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s